New items
Verdammte Lust Kirche Korper Lust 1
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
museum as experience an email odyssey through artists' and collectors' museums
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Niko Pirosmani
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
 
Modernizm i PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Życie codzienne w PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Most often loaned books in the library