Nowości
Zamek w Bielsku na dawnych widokówkach i fotografiach Das Bielitzer Schloss in alten Ansichtskarten und Fotografien Bielsko Castle on old postcards and photographs
100 lat Muzeum Okręgowego im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 1923 2023
Prądnik Czerwony Olsza Rakowice Dzielnica III wczoraj i dziś
Edvard Munch magic of the North
Tadeusz Chrzanowski Londyn Rocznik '58 London Vintage '58
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Borys Romanowski Stare Tbilisi
man in the panther skin heritage of manuscripts
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Piękni XX wieczni polscy projektanci graficy Karol Frycz Wojciech Jastrzębowski Bonawentura Lenart Adam Półtawski Ludwik Gardowski Edmund Bartłomiejczyk Stefan Norblin Tadeusz Gronowski Władysław Strzemiński Mieczysław Szczuka Teresa Żarnower Henryk Stażewski Henryk Berlewi Kazimierz Podsadecki Jerzy Him Jan Lewitt Bolesław Barcz Anatol Girs Janusz Brzeski Mieczysław Berman Jan Hollender Tadeusz Trepkowski Henryk Tomaszewski Wiktor Górka Julian Pałka Hubert Hilscher Andrzej Heidrich Leon Urbański Józef Mroszczak Wojciech Zamecznik Maciej Urbaniec Jan Młodożeniec Jan Lenica Roman Cieślewicz Waldemar Świerzy Bronisław Zelek Leszek Hołdanowicz Bogusław Balicki Stanisław Łabęcki Roman Duszek Karol Śliwka Ryszard Otreba Tadeusz Pietrzyk Elżbieta Strzałecka Bogdan Żochowski Krzysztof Lenk Rosław Szaybo Franciszek Starowieyski Janusz Stanny Mieczysław Górowski Jan sawka Andrzej Krajewski Jan Bokiewicz Wojciech Freudenreich Andrzej Klimowski Lech Majewski Władysław Pluta Maciej Buszewicz Janusz Górski Piotr Młodożeniec Marek Sobczyk Lex Drewinski Michał Batory Darek Komorek
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie