New items
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Magdalena Abakanowicz
Hantai Klee and other abstractions
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizmy i modernizacje
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library