Nowości
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Lines from East Asia Japanese and Chinese art on paper
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Florencja od Dantego do Galileusza
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956