New items
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Hasior poetyckość rzeczy
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Podróże malownicze przez Polskę 1780 1784 Pictoresque travels through Poland 1780 1784 Zivopisnye putesestvia po Polʹse 1780 1784
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Moda Polska Warszawa
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Most often loaned books in the library