New items
Sławę nam znaczono stworzyć katalog wystawy
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Anna Rodzińska Iwiańska
Musei e Collezioni nella Provincia di Udine percorsi di storia e arte Museums and collections in the Udine Province itineraries of history and art
Ukraiński system ochrony zabytków
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Merab Abramishvili
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Kunstschatze Georgiens
Niko Pirosmanaszvili 1862 1918 katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie październik 1968
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Modny PRL
 
Most often loaned books in the library