New items
Polskie oblicze dzisiejszego Chrystusa twórczość rzeźbiarska Antoniego Rząsy
Z Ukrainou v serci hudoznij rozpis Marii Timak With Ukraine in the heart art paiting of Maria Tymiak
Nie rzuca się kamieniami mieszkając w szklanym domu Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen
Turku Castle guide to the main castle
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Zygmunt Waliszewski
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Merab Abramishvili
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
 
Most often loaned books in the library