New items
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Sny o Biblii litografie Marca Chagalla katalog wystawy 15 października 5 listopada 2023 roku Muzeum w Koszalinie
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Kamil Kocurek
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Dizajn tamtych czasów
Modny PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library