Nowości
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Motywy Krakowa z lat 1930 1975 Witolda Chomicza malarstwo grafika rysunek architektura panoramy plakaty Muzeum Historyczne m Krakowa luty marzec 1975
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Od modernizmu do metaświata
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego