New items
Lines from East Asia Japanese and Chinese art on paper
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Wanda Czełkowska art is not rest
Miasto miejsce mieszkanie
Hantai Klee and other abstractions
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Most often loaned books in the library