Nowości
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Socrealizm w malarstwie polskim
Moda w rytmie epoki
Życie codzienne w PRL
Dizajn tamtych czasów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece