New items
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
 
Modernizm i PRL
Modny PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library