Nowości
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Miasto miejsce mieszkanie
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Socrealizm w malarstwie polskim
W powojennej Polsce 1945 1948
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece