New items
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
Sztuka polska 7
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Florencja od Dantego do Galileusza
Beksiński rzeźby
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Dizajn tamtych czasów
W powojennej Polsce 1945 1948
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library