Nowości
Begegnungen mit den Weltenhutern
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
Krytyczne studia nad dziedzictwem pojęcia metody teorie i perspektywy
Bez iluzji Adam Korpak katalog wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie ul Jagiellońska 15 6 września 27 listopada 2022
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Podróż na Wschód The journey to the East
Dawna Gruzja
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Moda w rytmie epoki
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece