New items
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Miasto miejsce mieszkanie
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm w malarstwie polskim
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library