New items
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Natura i sztuka
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Olbrzymki kobiety i socrealizm
 
Most often loaned books in the library