New items
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Cricoteka informator
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku