Nowości
Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę Malbork między polityką a sacrum 1772 1856 T 2
Eseje o sztuce i artystach
Dwurnik robotnik sztuki
Dawne kotlarstwo warsztat i wyroby
Frantisek Schmoranz st a rod Schmoranzu ze Slatinan
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Niko Pirosmani
Zygmunt Waliszewski
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece