New items
Opowieści starych drzew Cz 1
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
500 lat dzwonu Zygmunta
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Emilia meble muzeum modernizm
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Barbara Hoff
Modny PRL