New items
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
500 lat dzwonu Zygmunta
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989