New items
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Dizajn tamtych czasów
Od modernizmu do metaświata
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library