New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Ewa Kuryluk Ludzie z powietrza retrospektywa 1959 2002 instalacje fotografie rysunki obrazy Ewa Kuryluk Air people retrospective 1959 2002 installations photographs drawings paintings
Natura i sztuka
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Socrealizmy i modernizacje
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
 
Most often loaned books in the library