New items
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
King Erekle
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
W powojennej Polsce 1945 1948
Moda w rytmie epoki
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
 
Most often loaned books in the library