New items
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Florencja od Dantego do Galileusza
Opowieści starych drzew Cz 1
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizm w malarstwie polskim
Życie codzienne w PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Most often loaned books in the library