New items
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
Sztuka krakowska 1945 2000 T 2
Polish painting
Nyitom szemem alomra Balassi Balint hirtelen elete Burzliwe życie Balinta Balassiego
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Georgian clothing XVI XVIII cc
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Historia Gruzji
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library