New items
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Tadeusz Kantor wystawa stała
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1