New items
Cricoteka informator
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modny PRL
Życie codzienne w PRL
Dizajn tamtych czasów
Emilia meble muzeum modernizm
 
Most often loaned books in the library