Nowości
Plakaty XXV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków I XXIV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków plakaty przedwojenne
Stanisław Szukalski fotografista the photographist
Krytyczne studia nad dziedzictwem pojęcia metody teorie i perspektywy
Przesyłam Ci swój cień
Bez iluzji Adam Korpak katalog wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie ul Jagiellońska 15 6 września 27 listopada 2022
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
man in the panther skin heritage of manuscripts
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Życie codzienne w PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece