New items
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
Magdalena Abakanowicz
new role for museum educators purpose approach and mindset
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Socrealizm w malarstwie polskim
Moda w rytmie epoki
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku