New items
W kręgu wileńskiego klasycyzmu Muzeum Narodowe w Warszawie grudzień 1999 styczeń 2000 Lietuvos Dailes Muziejus w Wilnie marzec maj 2000
Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha
Kultura codzienna dwudziestolecia
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmani 1862 1918
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Emilia meble muzeum modernizm
 
Most often loaned books in the library