Nowości
Krakowski Kazimierz książka do pisania
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Podróże malownicze przez Polskę 1780 1784 Pictoresque travels through Poland 1780 1784 Zivopisnye putesestvia po Polʹse 1780 1784
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Barbara Hoff
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece