New items
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
Prof Filutek 1985 2003
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Od modernizmu do metaświata
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Most often loaned books in the library