New items
Taka jest nasza historia 160 lat Muzeum Narodowego w Warszawie
Valencia a feast for the senses
Lines from East Asia Japanese and Chinese art on paper
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
 
Modernizm i PRL
Moda Polska Warszawa
Dizajn tamtych czasów
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm w malarstwie polskim
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic