New items
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Moda w rytmie epoki
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Most often loaned books in the library