Nowości
Sztuka krakowska 1945 2000 T 2
Murano Farbe Licht Feuer Colour light fire
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie raport
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Kunstschatze Georgiens
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Dimitri Ermakov photographer and collector
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Barbara Hoff
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece