Nowości
Eichstatt im Spannungsfeld der Kunstzentren die mittelalterlichen Kunstwerke des Domschatz und Diozesanmuseums Eichstatt
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Codzienne zmagania o nową zabawkę z dziejów kieleckich spółdzielni zabawkarskich
Opowieści pana Franciszka i o panu Franciszku z przyśpiewkami
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Dimitri Ermakov photographer and collector
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Henryk Hryniewski
Historia Gruzji
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece