Nowości
Florencja od Dantego do Galileusza
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Handbook of natural fibres Vol 2
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Moda w rytmie epoki