New items
Tissus coptes Vol 1
Wy twórcy książek historia społeczności wydawniczej w czasach PRL u
Marek Bardecki rysunek Gorlice luty 2009
Pejzaż z przemytnikiem jak wywożono z PRL dzieła sztuki i antyki
Strong women in Renaissance Italy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
man in the panther skin heritage of manuscripts
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Modny PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
W powojennej Polsce 1945 1948