Nowości
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
Arkadia przewodnik po wystawie Arcadia exhibition guidebook
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Sztuka polska 7
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
W powojennej Polsce 1945 1948
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece