New items
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
 
Modernizm i PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Dizajn tamtych czasów
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library