New items
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Nie rzuca się kamieniami mieszkając w szklanym domu Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen
Conservation of books
Autoportret rzemieślnika The artisan's self portrait
Nie zabawki rzeźby Piotra Rogalińskiego
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Socrealizm w malarstwie polskim
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library