Nowości
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
Prof Filutek 1948 1966
Społeczeństwo Przemyśla w XIV XVIII wieku T 1
Miasto miejsce mieszkanie
 
Modernizm i PRL
Modny PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece