Nowości
Secesja w Poznaniu
Szable powstańców styczniowych 1863 1864
Andrzej Łobodziński prace z lat 1956 1972 Andrzej Łobodziński works from 1956 1972
Dwurnik robotnik sztuki
Nie rzuca się kamieniami mieszkając w szklanym domu Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Kunstschatze Georgiens
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Niko Pirosmani 1862 1918
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizmy i modernizacje
Moda w rytmie epoki
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece