New items
Hiroshige 2023
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Hasior poetyckość rzeczy
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library