New items
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
Naczelna Komenda Wojsk Polskich we Lwowie organizacja wojsk polskich 1 22 XI 1918 r
Lusterkeramik schillerndes Geheimnis Luster ceramics shimmering secret / fur das Museum fur Islamische Kunst Staatliche Museen zu Berlin herausgegeben von Miriam Kuhn und Martina Muller Wiener Ubersetzung ins Deutsche Volker Ellerbeck Ubersetzung ins Englische David Sanchez Cano
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie raport
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Podróż na Wschód The journey to the East
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Dizajn tamtych czasów
W powojennej Polsce 1945 1948
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library