New items
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Prof Filutek 1948 1966
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
 
Modernizm i PRL
Dizajn tamtych czasów
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Życie codzienne w PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library