New items
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Florencja od Dantego do Galileusza
Hiroshige 2023
Hasior poetyckość rzeczy
Magdalena Abakanowicz
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Barbara Hoff
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Most often loaned books in the library