Nowości
AGH na ratunek Smoczej Jamie udział Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w ratowaniu podziemnego zabytku 60 lat badań i doświadczeń zespołów naukowych AGH w zakresie kompleksowych prac badawczo zsz Mikoś Andrzej Szumiński Antoni Tajduś Jerzy Karczewski Beata Kwiatkabezpieczających Smoczą Jamę pod Zamkiem Królewskim na Wawelu
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Miasto miejsce mieszkanie
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece