New items
Sztuka polska 7
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
W powojennej Polsce 1945 1948
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library